Calyptus | Info
20168
page,page-id-20168,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive
 

OBRADOR CALYPTUS

Nuno felt / Natura / Tèxtil

Obrador Calyptus és un espai de creació i experimentació amb fibres tèxtils i teixits naturals. Neix a principis de 2014 a Barcelona com a projecte personal d’Andrea V. Sender.

L’Andrea explora les possibilitats que li ofereixen els materials a través textures, forma i color. Crea peces atemporals amb la natura com a referent. Valora les tècniques antigues i processos manuals, adaptant-los al disseny contemporani.

Totes les peces d’Obrador Calyptus es realitzen a Barcelona amb produccions anuals limitades i atemporals incidint en la qualitat dels productes i el respecte al medi ambient.

FET A MÀ

Creem embolcalls, xals i bufandes a més d’altres projectes, amb un mètode artesà, que comença amb la selecció dels materials.

El treball és totalment manual i comprèn diferents fases de diverses hores de duració. Per a les característiques de la tècnica utilitzada cada peça és irrepetible.

Tenyim els teixits manualment, mentre seguim aprenent per poder oferir una gamma més amplia de peces tenyides amb tints vegetals.

LA TÈCNICA: FELTRE I NUNO FELTING

El feltre és el primer material tèxtil conegut per la humanitat. Tot i que no se’n coneix l’origen exacte, les evidències arqueològiques més antigues daten del Neolític i corresponen a les tribus nòmades d’Àsia Central, Rússia i Turquia.

El feltre és una forma de tèxtil no teixit que sorgeix de la combinació de tres factors; llana humida, fricció i canvis de temperatura. És el resultat de fibres de llanes enredades i amassades juntes per crear una estructura, en un procés que esdevé irreversible i comporta un encongiment de les fibres que pot superar el 50%.

NUNO FELTING

La paraula Nuno significa ‘teixit’ en Japonès, el nom fa referència a la creació d’un nou teixit a partir de diversos elements mesclant diferents tipus de fibres tèxtils. S’anomena Nuno Felting a una forma contemporània d’enfeltrar, que reinterpreta els mètodes tradicionals. Combina teixits com les sedes naturals, gases de cotó entre d’altres amb fibres com el rami, el lli o diferents llanes.

A l’Obrador Calyptus investiguem, experimentem, juguem amb aquesta tècnica per crear un llenguatge propi.

El nostre procés de treball té diverses fases que poden durar hores i depenent del disseny major o menor complicació tècnica.

En una primera fase disposem les fibres de llana i la seda per crear el disseny. En una la segona fase, la més delicada, s’ha d’aconseguir que les fibres de llana traspassin els porus del teixit. Es fa mitjançant la hidratació de les fibres i la fricció, utilitzant una solució d’aigua i sabó natural d’oli d’oliva.

A continuació passem per diferents manipulacions manuals, fet que va consolidant l’estructura. En algunes creacions es realitza un batanatge final, amb el consegüent encongiment dels materials.

OBRADOR CALYPTUS

Nuno felt / Natura / Tèxtil

Obrador Calyptus es un espacio de creación y experimentación con fibras textiles y tejidos naturales. Nace a principios de 2014 en Barcelona, como proyecto artístico de Andrea V. Sender.

Andrea explora las posibilidades que le ofrecen los materiales, a través de texturas, forma y color. Crea piezas atemporales con la naturaleza como referente. Valora las técnicas antiguas y procesos manuales, adaptándolas al diseño contemporáneo.

Todas las piezas de Obrador Calyptus se realizan en Barcelona, con producciones anuales limitadas, incidiendo en la calidad de la pieza y el respeto al medio ambiente.

HECHO A MANO

Creamos chales, mantos y bufandas, además de otros proyectos, mediante un método artesano que comienza con la selección de materiales.

El trabajo es totalmente manual y abarca diferentes fases de varias horas de duración. Debido a las características de la técnica cada pieza es irrepetible.

Teñimos los tejidos manualmente, mientras seguimos aprendiendo para poder ofrecer una gama más amplia de piezas teñidas con tintes vegetales.

LA TÉCNICA: FIELTRO Y NUNO FELTING

El fieltro es el primer material textil conocido por la humanidad. A pesar de que no se conoce el origen exacto, las evidencias arqueológicas más antiguas fechan del Neolítico y corresponden a las tribus nómadas de Asia Central, Rusia y Turquía.

El fieltro es un textil no tejido que surge de la combinación de tres factores: lana humedecida, fricción y cambios de temperatura. Es el resultado de fibras de lana entrelazadas y amasadas juntas para crear una estructura, en un proceso irreversible que conlleva un encogimiento del material a veces superior al 50%.

NUNO FELTING

La palabra Nuno significa ‘tejido’ en japonés, y hace referencia a la creación de nuevo tejido a partir de diferentes fibras textiles. Se llama Nuno Felting a una forma contemporánea de fieltrar, que reinterpreta los métodos tradicionales. Combina tejidos como sedas naturales, gasas de algodón u otros, además de fibras como ramio, lino, o diferentes lanas.

En Obrador Calyptus investigamos, experimentamos, jugamos con esta técnica para crear un lenguaje propio.

Nuestro proceso de trabajo tiene varias fases que pueden durar horas y dependiendo del diseño tienen mayor o menor complicación técnica.

En una primera fase disponemos las fibras de lana y la seda para crear el diseño.

En la segunda fase, la más delicada, hay que conseguir que las fibras de lana traspasen los poros del tejido. Se hace mediante la hidratación de las fibras y fricción, usando una solución de agua y jabón natural de aceite de oliva.

A continuación pasamos a diferentes manipulaciones manuales, lo que va consolidando la estructura. En algunas creaciones se lleva a cabo un abatanado final, con el consecuente encogimiento de los materiales.

OBRADOR CALYPTUS

Nuno felt / Natura / Tèxtil

Obrador Calyptus was created at the beginning of 2014 in Barcelona by Andrea V. Sender. It’s a passion project of artistic creation and experimentation with raw fibers and natural fabrics.

Andrea explores the possibilities of these materials to experiment with shape, colour and texture. She makes timeless garments with nature as a referent. The mission of Obrador Calyptus is to bring back forgotten ancient techniques by adapting them to contemporary design.

Ours is a ‘Slow’ philosophy, we prioritise on quality, making annual limited productions, and creating pieces (as much as we can) in an Eco-friendly way

Andrea herself creates all the pieces in Barcelona.

HANDMADE PROCESS

Obrador Calyptus creates unique shawls and wraps , besides other projects, following a 100% handmade process from the selection of the materials, to the fabric hand dyeing processes and the Nuno felting process as well as using other techniques.

The artisan process consists in different stages that can take several hours to complete. Due to the characteristics of each technique every piece is unrepeatable.

We hand dye the fabrics as we keep on learning to offer a wider range of ecodyed pieces.

FELT AND NUNO FELTING TECHNIQUE

Felt is the oldest form of fabric known to humankind. The exact origin of felt is unknown, but the first archaeological evidence dates from the Neolithic and correspond to the first nomad tribes from Central Asia, Russia and Turkey.

Felt is a non-woven cloth that is created combining three factors: moistured wool, friction and changes of temperature. It is the result of natural wool fibers entangled and matted by rubbing the fibers together to create a structure in an irreversible process. The procedure leads to shrinkage that can reach up to 50%.

Nuno means ‘fabric’ in Japanese, and makes reference to a new cloth creation from many kinds of textile fibers. Nuno Felting is a contemporary felting technique that reinterprets ancient traditional methods. We combine different fabrics like natural silk chiffon, cotton gauze and others with raw fibers like ramie, linen, or various kinds of wool.

In Obrador Calyptus we investigate, experiment and play with the technique to create our own language.

Our work process has different stages that can take hours to develop; depending on the design and its technical complexity.

The first stage is to lay out the wool fibers and silk to create the design. The second and most fragile stage involves moisturizing the fibers with soapy water and applying friction so they can penetrate the fabric. We only use natural olive oil soap.

Then we continue with a series of hand manipulations to consolidate the structure. In some pieces we use a throwing technique as a final stage to increase shrinkage

info-Nuno-felt-Barcelona_09
info-Nuno-felt-Barcelona_
0-36404 Stud Merino rams at Boonoke stud. NSW.
info-Nuno-felt-Barcelona_06